දකුණු පළාත ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක්වෙයි

අලුතින් රැහැන් අදිනු ලැබූ පොල්පිටිය – හම්බන්තොට සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය මගින් දකුණු පළාත ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සම්බන්ධ කර තිබේ

මෙය ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු ලක්ෂපාන සිට මෙගාවෝට් 800ක් දකුණු පළාතට සම්බන්ධ කළ හැකි බව වාර්තාවේ.

ඊට අදාළ පර්යේෂණ කටයුතු ඊයේ (23) දිනයේ සිදුකර තිබේ.

මෙම සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ පරීක්ෂණ අතරවාරයේදී සිදුවූ දෝෂයක් හේතුවෙන් හම්බන්තොට, මාතර, ඇඹිලිපිටිය සහ බෙලිඅත්ත ප්‍රදේශවලට විදුලිය විසන්ධි වූ අතර පැය භාගයක් වැනි කාලයක් තුළ එය යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබේ.

Leave a Reply