ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන ලකුණු

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටාර් පාපන්දු සංගමයේ සභාපති Sheik Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani සමග සාකච්ඡා කල බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ටිවිටර් පණිවිඩයක් තබමින් ප්‍රකාශ කළේය.

සංචාරක අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ද සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් ද සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙන අතර කටාර් පාපන්දු සංගමයේ සභාපතිවරයා සමග සාර්ථක වූ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට තමන්ට හැකි වූ බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කර ඇත.

එහිදී අදාළ ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණය සැකසීම වෙනුවෙන් ඉඩමක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡා කර තිබෙන අතර මෙහිදී අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දුගේ නම සටහන් කළ පාපන්දු කමීසයක් ද කටාර් සංගමයේ සභාපතිවරයා විසින් අමාත්‍යවරයාට පිරිනමා තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *