ජපානයට සුනාමි රළ කඩාවදී

රික්ටර් පරිමාණයේ ඒකක 7.5 ක් සටහන් කළ ප්‍රබල භූමි කම්පාවෙන් පසු හටගත් සුනාමි රළ ජපානයේ උතුරු වෙරළ තීරයට කඩා වැදුණු බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

මීටර් 1.2 ක් උසැති රළ ඉෂිකාවා පළාතේ වෙරළ තීරයට කඩා වැදුණු බව ජපාන බලධාරීන් උපුටා දක්වමින් එම වාර්තා සඳහන් කළේය.

ටොයාමා පළාතේ ටොයාමා නගරයටද මීටර් 0.8ක සුනාමි රළ කඩා වැදුණු බවද එම වාර්තා සඳහන් කළේය

සුනාමි රළවලින් හෝ භූමි කම්පාවෙන් හෝ කිසිදු හානියක් සිදු වූ බවට මෙතෙක් වාර්තා නොවන බව එම වාර්තා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply