ජපනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යෙන් මිලියන 284ක ආධාර

ජපාන රජයේ ආධාර මත ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට වර්ෂ 2023 සඳහා ජපන් යෙන් මිලියන 284ක ආධාර ලබා දෙයි.

2010 වසරේ සිට ජපාන රජය විසින් මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව (JDS) ජපන් ආධාර වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දිගුකාලීන ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම සිදුකරන ලදී.

ඉහත වැඩසටහන යටතේ විධායක මට්ටමේ රාජ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන්ට ජපානයේ සුප්‍රසිද්ධ විශ්ව විද්‍යාලවල ශාස්ත්‍රපති උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම මගින් ඔවුන්ගේ ධාරිතාව, දැනුම සහ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් පිරිනමනු ලැබේ.ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන සහාය තව දුරටත් පුඵල් කරමින් 2017 වසරේ සිට,ජපාන රජය විසින් ආචාර්ය උපාධියක් ද හඳුන්වා දෙන ලදී.

JDS වැඩසටහන යටතේ ජපාන රජය විසින් වාර්ෂිකව ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව 15 ක් සහ ආචාර්ය උපාධිය සඳහා ශිෂ්‍යත්ව 02 ක් දෙනු ලබයි.මෙම වැඩසටහන යටතේ රාජ්‍ය මූල්‍ය, ආර්ථික විද්‍යාව, ආපදා අවදානම් අවම කිරීම සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය ආදී විවිධ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයන්හි මේ වන විට රාජ්‍ය නිලධාරීන් 222 දෙනෙකුට ශාස්ත්‍රපති උපාධි සඳහා අවස්ථා ලැබී ඇත.

වැඩසටහන සාර්ථකව නිම කර නැවත දිවයිනට පැමිණි එම නිලධාරීන් රටේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට පුරෝගාමීව කටයුතු කරන අතරම දෙරට අතර පවතින දීර්ඝකාලීන සබඳතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට දායක වෙමින් සිටියි.මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්පූර්ණ අරමුදලමප්‍රදාන පදනම මත ජපන් රජය විසින් සපයනු ලබයි.ඒ අනුව 2023 වසරේදීද ජපන් යෙන් මිලියන 284ක (වර්තමාන විනිමය අනුපාතිකයට අනුව ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 611ක) ප්‍රදාන ආධාරයක් ශ්‍රී ලංකාවට පිරිනමා ඇත.

ඉහත වැඩසටහන යටතේ, පළමු රාමුව 2010 සිට 2013 දක්වාත්, දෙවන රාමුව 2014 සිට 2017 දක්වාත්, තෙවන රාමුව 2018 සිට 2021 දක්වාත් සාර්ථකව නිම කර ඇති අතර, මේ වන විට සිව්වන රාමුව ආරම්භ කර ඇති අතර එය 2022 සිට2025 දක්වා ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ඒ අනුව, මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීම උදෙසා දෙරට අතර හුවමාරු පත්‍ර 2023ජූලි 29 වන දින අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී අත්සන් කරන ලදී.ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.එම්.මහින්ද සිරිවර්ධන මහතාදජපාන රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජපන් තානාපතිMIZUKOSHI Hideakiමහතාදඅදාළ ලියකියවිලිවලට අත්සන් තැබූහ.

තවද, මෙමවැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රදාන ගිවිසුම අත්සන් කිරීම,ජපාන ජත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනයෙහි (JICA) ප්‍රධාන නියෝජිත Tetsuya Yamada මහතා සහ මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.එම්.මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා අතර අද(09)අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදු විය.

Leave a Reply