ගෘහ විද්‍යා පාඩමට හැදු ආහාරයක් විෂවි සිසුවියන් දස දෙනෙකු රෝහලට

අක්මිමණ හියාරේ නැගෙනහිර මහ විදුහලේ ගෘහ විද්‍යා විෂයට අනුව සකස් කරන ලද ආහාරයක් විෂවිම හේතුවෙන් එම පාසලේ 06 වන වසරේ සිසුවියන් දස දෙනෙකු අද (17) දහවල් කරාපිටිය රෝහලට ඇතුලත් කර තිබේ.

මෙම සිසුවියන් ගෘහ විද්‍යා විෂයට අදාලව සකස් කරන ලද සැන්විච් පාන් වරගයක් ආහාරයට ගැනිමෙන් පසු ඇතිවු සංකූලතාවක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කර ඇත.

කරාපිටිය රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ සිසුවියන්ගේ තත්වය බරපතල නොවන බවය.

Leave a Reply