ගිනි කඳු පිපිරීමේ අවදානමක් නිසා අයිස්ලන්තයේ හදිසි තත්ත්වයක්

පැය 14 ක් තුළ ප්‍රබල භූමි කම්පා මාලාවක් හට ගැනීමත් සමග අයිස්ලන්තයේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

මෙලෙස අයිස්ලන්තයේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ වසර 800 කට පසුව බවද එම වාර්තා සඳහන් කළේය.

ලෝකයේ සක්‍රීය ගිනි කඳු බොහොමයක් අයිස්ලන්තයේ පිහිටා තිබෙන අතර අවදානමට ලක් වූ ග්‍රින්ඩාවික් ගම්මානයෙන් පුද්ගලයන් 4,000ක් පමණ ඉවත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

භූමි කම්පාවලින් පසු එම ගිනි කදු පිපිරීමේ අවදානමක් පවතීන බැවින් ඒ අනුව හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත

එහි හටගත් සියලුම භූමිකම්පා රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 5 සීමාව පසු කර ඇතැයි ද එම වාර්තා සදහන් කළේය.

Leave a Reply