ගිං ගඟ හරහා ඇති මීමැඩුම පාලම ගිලා බසී

ගිංග‍ෙඟ් බද්දේගම මීමැඩුම පාලම සහ එම ස්ථානයේ මාර්ගය අතර කොටසක් ඊයේ (12) රාත්‍රියේ ගිලා බැසිමක් සිදුවිම නිසා පාලම වසා දමා වාහන ගමනා ගමනය නතර කිරිමට පියවර ගත් බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශාන්ත විරසිංහ මහතා පැවසිය.

මෙම පාලම බද්ද්ගම, නාගොඩ, බද්දේගම, අගලිය මාර්ග සමබන්ධ කිරිමට ඉදිකර ඇති අතර පාලම අසල ප්‍රධාන පොලේ පාසල්ද පිහිටා ඇත.

පාසල් සිසුන් ඇතුලු විශාල පිරිසක් සහ වාහන රැසක් දිනපතා මෙම පාලම මතින් ගමන් කරන නිසා අද (13) පෙරවරුවේ එම ස්ථානයට ගිය බද්දේගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් පාලම වසා දැමිමට පියවර ගනු ලැබිය.

Leave a Reply