ගිං ගඟ පිටාර ගලා ගම්මාන රැසක් ජලයෙන් යටවෙයි

අධික වර්ෂාපතනයත් සමග ගිං ගගේ ජල මට්ටම වේගයෙන් වැඩිවි ගිංගඟ පිටාර ගැලිමෙන් බද්දේගම, නාගොඩ, කුරුපනාව, උනන්විටිය, මාපලගම යන ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවි ඇත.

අද පෙරවරුව වනවිට ගිං ගගේ බද්දේගම ජල මාපකයේ ජලමට්ටම මිටර් 4.79. දක්වා වැඩිවි ඇති බව ගිංගග වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය පවසයි.

ගිං ගඟ පහල නිම්නයේ බද්දේගම ප්‍රදේශය මේ වනවිට මහ ගංවතුර මට්ටමකට ආසන්න වෙමින් පවතින බවද වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය පවසයි.

බද්දේගම නාගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හා නාගොඩ පිටිගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යටවි ඇති අතර මෙම තත්වය නිසා මෙම මාර්ගවල ගමනාගමන කටයුතු ද අඩාල වි ඇත.

බද්දේගම ප්‍රදේශයේ නිවාස රැසක් ජලයෙන් යටවි ඇති අතර ඕපාත, හෝළුවාගොඩ යන ගම්මානවලට යන මාර්ග ද ජලයෙන් යටවි ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන ජනතාව පවසයි.

Leave a Reply