ගාලු කොටුවේ මුදල් අය කිරිමේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කරයිද ?

ලෝක උරුම ගාලු කොටුව පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන විදේශිකයින්ගෙන් ඩොලර් 15ක මුදලක් අයකරගැනිමට ගාලු උරුමය පදනම මගින් ගෙන ඇති තිරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරිම සදහා ඊයේ (13) පස්වරුවේ දි ගාල්ල කොටුව ශ්‍රි සුදර්මාලය විහාරස්ථානයේ දි පැවති රැස්විමේ දි දැඩි උණුසුම්කාරි තත්ත්වයක් ඇතිවිය.

මෙම රැස්විම ගාලු උරුමය පදනම මගින් කැදවා තිබු අතර මේ සදහා ගාලු උරුමය පදනමේ සභාපති නිලාන්කුරේ මහතා, ගාලු කොටුව පරිශ්‍රය තුල පදිංචි ජනතාව සහ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නිරත ව්‍යාපාරිකයින් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

ගාලුකොටුව පරිශ්‍රයට ඇතුල්වන විදේශිකයින්යන්ට ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නිකුත් කොට ඩොලර් 15ක මුදලක් අයකිරිමට ගෙන ඇති තිරණයට ගාලු කොටුවේ ජනතාව සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ දැඩි විරෝධය ගාලු උරුමය පදනම වෙත එල්ලවිය.

රජය මගින් මෙම යෝජනාව ගෙන ආ බවත් අමාත්‍යංශයෙන් මේ සදහා පැහැදිලිව උපදෙස් ලැබිලා තියෙන බවත් ගාලු උරුම සභාපතිවරයා පැවසීය.

මෙය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරිම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශය විසින් තින්දුවක් ගැනිමට නියමිත බවත් මෙම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් එල්ලවි ඇති විරෝධය සහ ගාලු උරුමයේ සභාපති ලෙස තමාගේ නිර්දේශය සමග අමාත්‍යංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply