ගාලු කොටුව නැරඹිමට පැමිණෙන විදේශිකයන්ගෙන් මුදල් අය කිරිමට යයි

ගාලු කොටුවට නැරඹීමට පැමිණෙන විදේශිකයන්ගෙන් මුදල් අය කිරීමට ගාලු උරුමය පදනම සහ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල එක්ව තීරණය කර ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් අද (25) පෙරවරුවේ විශේෂ රැස්විමක් කැඳවමින් ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම විශේෂ රැස්වීමට ගාලුකොටුවේ ජීවත්වෙන ප්‍රදේශවාසීන් පැමිණ සිටි අතර මෙම හමුව ගාල්ල කොටුව ශ්‍රී සුධර්මාලය විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්විණ.

ගාලු කොටුව නැරඹීමට පැමිණෙන විදේශිකයන්ගෙන් දෙසැම්බර් මස සිට වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ගෙන් ඩොලර් 15ක් සහ කුඩා දරුවන්ගෙන් ඩොලර් 07ක් අය කිරිමට තීරණය කර ඇති බවද ප්‍රදේශවාසීන් මෙහිදී පැවසීය.

ගාලු කොටුවට පැමිණෙන විදේශිකයන්ගෙන් මුදල් අය කිරිමට ගෙන ඇති තීරණයට ප්‍රදේශවාසීන් ලෙස සිය බලවත් විරෝධය පළකරන බවත් මෙම තීරණය වහාම අකුලාගන්නා ලෙසත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply