ගාල්ල සමනල ක්‍රිඩාංගණය රථ ගාලක් කිරිම සඳහා ගෙන ආ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

ගාල්ල කොටුව ආශ්‍රිතව ඇතිවන වාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙස ගාල්ල සමනළ ක්‍රීඩාංගනයෙන් කොටසක වාහන නැවැත්වීම සඳහා වෙන් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කල යෝජනාව ඉවත දැමිමට ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා නියෝග කළේය.

ඉකුත් 26 දින ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ දී වජිර අබේවර්ධන මහතා මේ බව සඳහන් කලේය

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු සභාපතිවරයා

ගාල්ල සමනළ ක්‍රීඩාංගනය සම්පූර්ණයෙන්ම ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන ජනතාවට මෙන්ම ඔවුන්ගේ දු දරුවන්ට තමන්ගේ නිදහස් කාලය ගත කිරීම වෙනුවෙන් ඇති සුවිශේෂි ස්ථානයක් ඒ නිසා වාහන තදබදය අවම කිරීමට එය භාවිතා නොකර වෙනත් විකල්පයක් ලබාදෙන ලෙස සභාපතිවරයා කමිටුවට දැනුම් දුන්නේය.

Leave a Reply