ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකිර්ණයේ ඉරි තැළිම්

  ගාල්ල නගර මධ්‍යයේ ඇති ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැඟිල්ල ලෙස සැලකෙන මහල් හතකින් යුක්ත ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්‌යාලීය ගොඩනැගිල්ල මේ වන විට සතර දෙසින් ඉරිතළා පිපිරීම් මතුව ගොඩනැගිල්ල දරා සිටින ඇතැම් කුලුනුද පිපිරීම් වලට ලක්වීමේ අවදානමකට ලක්ව තිබෙන අයුරු දැකගත හැකි බව ජනතාව පවසයි.

  ගොඩනැගිල්ලේ පවතින මෙවැනි ඉරි තැළුම් හා පිපිරීම් දැකිය හැකිවීම ගිලා බැසීමේ අවදානමක් දැයි යන්න සැකයක් පවතින බව ජනතාව පවසයි.

  මේ වනවිට දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන කාර්යාල රැසක් මෙහි පවත්වා ගෙන යනු ලබන මෙම ගොඩනැඟිල්ල විවෘත කරනු ලැබුවේ 2004 ඔක්තෝබර් 08 වැනි දින එවකට ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය විසිනි.

  මෙම පරිපාලන සංකීර්ණයේ සේවය කරන සංඛ්‍යාව 500 කට ආසන්න වන අතර එහි සේවය ලබාගැනීම සඳහා දහස් ගණනක පිරිසක් දිනපතා පැමිණේ.

  ගොඩනැගිල්ල ඉරී තළා යෑම සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඉන්ජිනේරු සී.කේ. වීරක්කොඩි මහතාගෙන් විමසු විට කියා සිටියේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්ජිනේරු පීඨයට මේ සම්බන්ධයෙන් දන්වා ඇති අතර ඔවුන්ගේ උපදෙස් මත අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

  මව්බිම

  Leave a Reply