ගාල්ලේ HIV ආසාදිතයින්ගේ වැඩිවිමක්

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ HIV ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බවත් වැඩිපුරම එයට ගොදුරු වන්නේ තරුණ පිරිස බවත් ගාල්ල මහමෝදර ලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්ධන ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය දර්ශනී විජේවික්‍රම මහත්මිය පවසයි.

2021 වසරේ මහමෝදර රෝහලේ HIV ආසාදිතයින් 25 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ නමුත් පසුගිය 2022 වසර තුළ HIV ආසාදිතයින් 36 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බවත් ඔවුන්ගෙන් බහුතරය වයස අවුරුදු 20ට වැඩි පිරිමින් බව ඇය පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *