ගාල්ලේ පාපන්දු ක්‍රීඩකයන් උද්ඝෝෂණයක (VIDEO)

ගාල්ල පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනය නගරාධිපතිවරයා විසින් දේශපාලන රැස්වීමක් සඳහා ක්‍රීඩාංගනය ලබාදීම ඇතුළු ගැටලු කීපයක් මුල් කර ගනිමින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාපන්දු සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද උද්ඝෝෂණයක් අද (27) පෙරවරුවේ පවත්වන ලදී .

මේ සඳහා ගාල්ල පාපන්දු සංගමයේ සාමාජිකයන් ඇතුළු පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් පිරිසක් සහභාගි වි සිටියහ.

විරෝධතාකරුවන් පාපන්දු පිටිය ඉදිරිපිට  උද්ඝෝෂණයේ යෙදිමෙන් පසු පෙළපාලියකින් ගාල්ල මහ නගර සභාව ඉදිරිපිටට පැමිණ විරෝධතාවයක නිරත වුහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *