ගාල්ලේ ප්‍රධාන පාසලක ගින්නක්

ගාල්ල කළුවැල්ල පිහිටි ඇලෝසියස් විදුහලේ පොත් කාමරයක අද (02) දහවල් ඇතිවු හදිසි ගිනි ගැනිමකින් එහි පොත් කාමරයට බරපතල හානි සිදුව තිබේ.

විදුහලට ඇතුලුවන ප්‍රධාන ගේට්ටුව අසල ඇති සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල මාලයේ පොත් කාමරයක මෙම ගින්න හටගෙන ඇත.

මෙම විදුහල විභාග මධ්‍යස්ථානයක්ද වන අතර ගින්නහට ගෙන ඇත්තේ විභාගය පැවැත්වෙන ශාලාවක නොවිම නිසා විභාග කටයුතු වලට බාධාවක් වි නොමැත.

ගින්න හට ගැනිමත් සමග ගාල්ල නගර සභාවේ ගිනි නිවිම් ඒකකයේ ගිනි නිවන රථ දෙකක් පැමිණ ගින්න නිවා දැම්මට කටයුතු කරන ලදි.

විදුලි කාන්දුවකින් ගින්න හටගන්නට ඇතැයි සැක කරන බව පොලිසිය පවසයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගාල්ල පොලිසිය විසින් පරික්ෂණ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.

Leave a Reply