ගාල්ලට මහ වැසි – මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටවෙයි

අද (15) අලුයම සිට ඇදහැලුණ අධික වර්ෂාවත් හේතුවෙන් ගාල්ල නගරයේ මාර්ග රැසක් ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට විය.

ගාල්ල – බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගය ගාල්ල වක්වැල්ල – ප්‍රධාන මාර්ගය සහ අතුරු මාර්ග රැසක් මෙම හදිසි ජල ගැල්මට හසුව තිබිණි.

සමහර ප්‍රදේශ අඩි දෙකක් පමණ ජලය යටව තිබිණ.

ගාල්ල – බද්දෙගම ප්‍රධාන මාර්ගය තලාපිටිය, කෝන්ගහ, සරෙන්තුකඩේ, දංගෙදර, බෙලිගහ සහ ජූල්ගහ, කාලේගාන යන ප්‍රදේශවලින් යටව තිබූ අතර ගාල්ල – වක්වැල්ල මාර්ගය ගාල්ල නගරයෙන් සහ මිනුවන්ගොඩ සංඝමිත්තා පාසල අසලින් ජලය යට ව තිබිණි.

මේ හේතුවෙන් මෙම මාර්ගවල ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වූ අතර ජනතාව පවසන්නේ ජලය බැස යන කාණු සහ ඇළ මාර්ග සුද්ද නොකිරීම සහ ඒ මත අනවසර ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් මෙවැනි යටවිමම් මෙම යට වීමට හේතු වූ බවයි

Leave a Reply