ගාල්ලට දකුණින් වු ගැඹුරු මුහුදේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල නගරයට දකුණින් වු ඉන්දීය ගැඹුරු සාගරයේ රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 6.1 ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදුවී ඇතැයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

භූමිකම්පාවේ අපකේන්ද්‍රය තංගල්ල නගරයේ සිට කිලෝමීටර 1317 ක් සහ ගාල්ල නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 1355 තුළින් පිහිටා ඇතැයි එම ආයතනය පැවසීය

ශ්‍රි ලංකාවේ වේලාවෙන් අද (14) දහවල් 12.30 ට මෙම භූමිකම්පාව හටගෙන තිබේ.

මුහුදේ සිට කිලෝමීටර 10ක ගැඹුරෙන් මෙම භූ කම්පනය සිදුවී ඇති බවද එම ආයතනය පැවසීය.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න

=====================================

UPDATE – ශ්‍රි ලංකාවට ආසන්න දකුණු ඉන්දියන් සාගරයේ සිදුවු මැග්නිටියුඩ් 6.1 ප්‍රබල භූ කම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් නොමැති බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පවසයි.

Leave a Reply