ගවයින්ට කන්න තණකොළ නැතැයි උද්ඝෝෂණයක්

පවතින දැඩි වියලි කාලගුණය හා ගෙවිතැන් මෙන්ම කෘෂිකාර්මික කටයුතු හේතුවෙන් කිලනොච්චියේ කිරි ගවයින්ට අවශ්‍ය තණකොළ නොමැතිවීම හේතුවෙන් කිරි නිශ්පාදනය දැඩි ලෙසින් අඩු වී ඇතැයි කිලනොච්චියේ කිරි ගොවීහු පවසයි.

කිරි ගවයින්ට තණකොළ ආහාරයට ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශයන්හි මැදිහත්වීමට ස්ථානයන් වෙන් කර දෙන මෙන් ඉල්ලා ගොවීහු විරෝධතාවයක්ද සංවිධානය කොට තිබුණි.

කිලිනොච්චිය කෝනාවිල් ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන කිරි ගොවීන් රැසක් විසින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කොට තිබූ අතර ඔවුන්ගේකිරි ගවයින්ද අසල පිහිටි කුඹුරු යායකට රැගෙනවිත් මෙම විරෝධතාවය සිදුකරනු ලැබීය.

Leave a Reply