ගම්පොළ තරුණියක් අතුරුදහන්

සේවා ස්ථානයට යාම සඳහා ඉකුත් ඉරිදා උදෑසන නිවසින් පිටත්වූ ගම්පොළ ප්‍රදේශයේ ඔසුසලක සේවය කරන තරුණියක් දින 5ක සිට අතුරුදන්වී සිටී මෙලෙස අතුරුදහන්ව ඇත්තේ ගම්පොළ වැලිගල්ල ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි ෆාතිමා මුනව්වරා … Continue reading ගම්පොළ තරුණියක් අතුරුදහන්