ගමන් මල්ලක තිබී මළ සිරුරක් හමුවෙයි

ගමන් මල්ලක තිබී පුද්ගල මළ සිරුරක් පොලීසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙන බව පොලිසිය පවසයි.

සීදුව දඬුගම් ඔය ආසන්නයේ තිබූ ගමන් මල්ලක තිබී මෙම මළ සිරුර සොයාගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

එය පිරිමි පුද්ගලයෙකු මළ සිරුරක් බවට මේ වනවිට හඳුනාගෙන ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply