ගංවතුරට හසුව පෙරළුණු ලොරියෙන් යකඩ ටොන් පහක් උස්සලා

ගංවතුරට අසුවූ ගම්පහ – ජාඇල මාර්ගයේ  ගමන් කරද්දී පෙරළුණු යකඩ ප්‍රවාහනය කළ ලොරියේ තිබූ යකඩ ටොන් පහක් සහ ඔක්සිජන් සිලින්ඩර් හතක් කිසියම් පිරිසක් සොරාගෙන ගොස් ඇතැයි ලොරිය රථයේ හිමිකරු පවසයි.  

බදුල්ලේ සිට ජාඇල දක්වා යකඩ ටොන් නවයක් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ මෙම ලොරියක් ගම්පහ – ජාඇල මාර්ගයේ අකරවිට ප්‍රදේශයේදී ඉකුත් දා පෙරලී ගියේය. 

එම ස්ථානය අධික ලෙස ජලයෙන් යටව පැවතීම හේතුවෙන් යකඩ ඉවත්කර ගැනීමට නොහැකිවීමෙන් දින දෙකකට පසු ඒ ආසන්නයට ගොස් වෙනත් ලොරියකට යකඩ ඉවත් කිරීමේදී යකඩ ටොන් පහක් පමණ සහ ලොරියේ තිබූ ඔක්සිජන් සිලින්ඩර නවයකින් හතක් සොරාගෙන ගොස් ඇති බව පෙනී ගිය බව ලොරි රථයෙහි හිමිකරු පැවසීය

Leave a Reply