කුරුඳුවලට වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්

සුළු අපනයන බෝගයක් වශයෙන් විදේශ විනිමය ඉපැයීම සඳහා කුරුඳු බෝගය සපයන දායකත්වය සැලකිල්ලට ගෙන කුරුඳු සංවර්ධනයට නව දෙපාර්තමේන්තුවක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ඒ අනුව කුරුඳු නිෂ්පාදනය සහ අපනයන සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම, කුරුඳු නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරගැනීම, අගය එකතු කිරීම, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය වැනි කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැපයීම එමඟින් රජය බලාපොරොත්තු වේ.

කුරුඳු වාණිජ බෝගයක් වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව 2023 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය යෝජනාවක් මඟින් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී තිබේ. ලංකාව තුළ ජීවත්වන කුරුඳු වගාකරුවන් සැපයුම්කරුවන් මෙන්ම අපනයනකරුවන් වෙත අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා කුරුඳු සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවක් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය විය.

මේ සඳහා අතිරේක වියදමක් වැය කිරීමට රජය කිසිවිටක බලාපොරොත්තු නොවන බවත් දැනට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තුළ සිටින නිලධාරීන්ගෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව සකස් කරන බවත් කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන පැවැසීය.

විශාල පිරිසක් සේවය කරන නව දෙපාර්තමේන්තුවක් නොව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂයානුබද්ධව කුරුඳු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ පිරිස පමණක් මේ සඳහා එකතු කරගන්නා බවද හෙතෙම කීය.

ඒ සඳහා නව දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ස්ථාපිත කර පිරිස බඳවා ගැනීමට රජය කිසිදු ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් තවම ගෙන නොමැති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

Leave a Reply