කහවත්තේ නිල් මැණිකක් රුපියල් ලක්ෂ 4300 කට අලෙවි වෙලා

කහවත්ත, කට්ටංගේ ප්‍රදේශයේ මැණික් පතලකින් හමුවූ නිල් මැණිකක් රුපියල් කෝටි 43කට වෙන්දේසියේ අලෙවි වි ඇතැයි වාර්තාවේ.

මෙලෙස අලෙවි වී ඇත්තේ බ්ලූ සෆායා වර්ගයට අයත් කැරට් 99ක් බර මැණිකකි.

මැණික රුපියල් කෝටි 43කට මිලදීගෙන ඇත්තේ පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙකු බවද වාර්තාවේ.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ අධික්ෂණය යටතේ මෙම වටිනා නිල් මැණික කහවත්ත ප්‍රදේශයේ දී වෙන්දේසි කර ඇති බවත් එයට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රකට මැණික් ව්‍යාපාරිකයෝ රැසක් සහභාගී වී සිටි බව එම වාර්තා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.  

Leave a Reply