කරාපිටිය රෝහලේ අයාලේ යන බල්ලන් නිසා පීඩා

ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ අයාලේ යන බලු රංචු හේතුවෙන් රෝගීන් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් බලවත් අපහසුතාවට ලක්ව ඇතැයි වාර්තාවේ.

මෙම බලු රංචු හදිසි අනතුරු අංශය අවට, බාහිර රෝගී අංශය අවට, වාට්ටු සංකීර්ණ සහ ඇතුළුවන කොරිඩෝවේ සැරිසැරීම පීඩාවක් බව රෝගීහු පවසයි.

මීට අමතරව මෙම සුනඛයන් සපා කෑම හේතුවෙන් පසුගිය කාලයේ කීපදෙනකුටම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ද සිදු වී තිබුණ බව වාර්තා වී ඇත.

මෙම බලු ගැටලුවට විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස රෝගී ජනතාව සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් වගකිවයුත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි.

Leave a Reply