උතුරු සුමාත්‍රාවේ භුචලනයක්

ඉන්දුනීසියාවේ උතුරු සුමාත්‍රා දූපත ආසන්න මුහුදේ අද (02) පස්වරුවේ මැග්නිටියුඩ් 5.1 ක ප්‍රබල භූ චලනයක් සිදුව තිබෙන බව ඇමරිකානු භූ විද්‍යා හා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

බණ්ඩා අචේ ප්‍රාන්තයට ආසන්න මුහුදේ භූ චලනය සිදුව ඇති අතර ඉන් සිදු වූ හානි පිළිබඳ තවමත් වාර්තා ලැබී නොමැත

2004 දී මේ ආකාරයට උතුර සුමාත්‍රාවේ මැග්නිටියුඩ් 9.0 ප්‍රබල භුචලනයෙන් හටගත් සුනාමිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ඇතුළු රටවල් 16ක ලක්ෂ ගණනක ජනතාව මිය ගොස් බරපතල දේපළ හානි ද සිදු විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *