ඉන්දුනීසියාවේ මැග්නිටියුඩ් 7.0ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

ඉන්දුනීසියාවේ බණ්ඩා මුහුදේ රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 7.0 ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදුවී ඇතැයි ඇතැයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

මෙම භූමිකම්පාව ට විනාඩි කිහිපයකට පෙර රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 6.9 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදුව තිබේ..

මුහුදේ සිට කිලෝ මීටර දහයක ගැඹුරින් මෙම භූමිකම්පා දෙක සිදුව ඇතැයි එම ආයතනය පැවසීය.

මෙම භූමිකම්පාව රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 7.2 ලෙස සටහන් වී ඇති බවත් එමගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට හෝ අවට කලාපයට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව ඕස්ට්‍රේලියානු කාලගුණ කාර්යාංශය පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් මින් සිදු වූ හානි පිළිබඳව ක්ෂණික වාර්තා ලැබී නොමැති අතර මේ වන තුරු සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර නොමැති බව ඉන්දුනීසියානු මාධ්‍ය වාර්තා කළේය

=====================================

UPDATE – පළමු භුචලනය රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 6.9 සිට 6.7 දක්වා අගයක් ද, දෙවන භුචලනය රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 7.0 සිට 7.1 දක්වා අගයක් සටහන් කර ඇති බව ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමික්ෂණ ආයතනය නිවේදනය කළේය..

=====================================

UPDATE – ඉන්දුනීසියාවේ සිදු වූ ප්‍රබල භූ චලනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදු බලපෑමක් නොමැති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේය.

One thought on “ඉන්දුනීසියාවේ මැග්නිටියුඩ් 7.0ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

Leave a Reply