ඉන්දුනීසියාවේ මැග්නිටියුඩ් 6.2 ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

ඉන්දුනීසියාවේ හල්මහෙරා ප්‍රදේශයේ රිච්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 6.0ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් ඇති වූ බව ඇමරිකානු භූ විද්‍යා භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

මේ අතර මෙම භූමිකම්පාව රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 6.2 අගයක් සටහන්ව ඇති බව ජර්මානු භූ විද්‍යා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (GFZ) උපුටා දක්වමින් නවතම විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කලේය.

මෙම භූමිකම්පාව කිලෝමීටර් 160 ක් ගැඹුරින් සිදුව ඇති බව ජර්මානු භූ විද්‍යා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මෙම භූමිකම්පාවෙන් සිදුවූ ජිවිත හෝ දේපළ හානි පිළිබඳව තවමත් නිල වාර්තා ලැබී නොමැති බව එරට බලධාරීන් උපුටා දක්වමින් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ය.

Leave a Reply