ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ධුර කාලය දීර්ඝ කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ධුර කාලය දීර්ඝ කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභිකයින්ගේ ධුර කාලය ලබන වසරේ නොවැම්බර් 04 වන දින දක්වා දීර්ඝ කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අදාළ ගැසට් නිවේදනයෙන් දක්වා ඇත.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ධුර කාලය 2019 වසරේ නොවැම්බර් 5 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි.  

නාමයෝජනා ගැටළුවක් හේතුවෙන් නඩුවක් නිසා ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා ඡන්ද විමසීම ප්‍රමාදවී පැවැත්වූ අතර, සභාපති ඇතුලු සභිකයින්ගේ නාමලේඛනය ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ 2019 වසරේ නොවැම්බර් 4 වැනිදායි.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ධුර කාලය මෙම වසරේ නොවැම්බර් 4 වැනිදායින් අවසන්වීමට නියමිතව තිබිණ.

කෙසේ වෙතත් නාමයෝජනා කැඳවීමට පෙර අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය සභාවල කාලයද වසරකින් දීර්ඝ කිරීමට පළාත් සභා හා පළාත්පාලන අමාත්‍යාංශය පියවර ගත් අතර, ඒ අනුව ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ කාලයද මෙලෙස වසරකින් දීර්ඝ කර ඇත.

Leave a Reply