ඇල්පිටියේ දී පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් මතට ගසක් කඩා වැටෙයි

ඇල්පිටිය ඉගල නැගෙනහිර ප්‍රාථමික පාසලේ ගොඩනැගිල්ලක් මතට ගසක්කඩා වැටිමෙන් හානි සිදුව ඇති බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

අද (13) අලුයම සිට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙම ගස කඩා වැටී ඇති බවත් ඉන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුවී නොමැති අතර පාසලේ ගොඩනැගිලි වලට පමණක් හානි සිදුවී ඇති බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

සිද්ධිය සැලවීමෙන් පසු වහාම ක්‍රියාත්මක වූ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශාන්ත වීරසිංහ මහතාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් අපදා සහන මධ්‍යස්ථානය සහ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් කඩිනමින් අදාළ අංශ පාසල වෙත යොමුකර ගස ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *