ඇමරිකාවෙන් ලංකාවට හාල්

එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) සමඟ එක්ව ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සදහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය (USAID) විසින් ශ්‍රී ලංකාවට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 600 ක් ලබා දී ඇත.

මෙම ආයතනය මගින් ඉදිරියේදී සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 3,950ක්, රතු පරිප්පු මෙට්‍රික් ටොන් 768ක්, සෝයා මෙට්‍රික් ටොන් 1,188ක් සහ බඩඉරිඟු මෙට්‍රික් ටොන් 2,310ක් ලබාදීමට නියමිතව ඇතැයි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය.

එසේම මෙම වැඩසටහන මගින් පාසල් දරුවන් මිලියන 1.7ක් සහ ගර්භනී හා කිරිදෙන මව්වරුන් ලක්ෂ 3කට පෝෂණය ලබාදීමට හැකියාව ලැබේ.

අමෙරිකාව පසුගිය වසර තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 270 කට වැඩි නව ආධාර ප්‍රකාශ කර ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP)සහ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ භෝග සහ ආහාර සුරක්ෂිතතා තක්සේරු මෙහෙයුමේ වාර්තාවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සියයට තිහකට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයට මුහුණ පා සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *