අධික උෂ්ණත්වය නිසා පාසල් ක්‍රීඩා උත්සව කල් දමයි

පවතින අධික උෂ්ණත්වය සහිත කාලගුණ තත්ත්වය මත පාසල් ක්‍රීඩා උත්සව කල් දමන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම් දුන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඊයේ  (18) ලිපියක් මගින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත්තේ, මේ වනවිට පාසල් පළමු වාරය තුළ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති පාසල් වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සව, තරග ඇතුළු විවිධ එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් පළමු වාරයේ දෙවන හා තෙවන අදියරේ (පළමු වාරය මැයි 31 තෙක් ක්‍රියාත්මක වන බැවින් අප්‍රේල් 24 දිනෙන් පසුව) පැවැත්වීමට හැකි වන පරිදි කල් දැමීමට කටයුතු කරන බව ය.

සිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය සහ ජීවිත ආරක්ෂාව උදෙසා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් කටයුතු කරන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට අධාරණය කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

Leave a Reply