අඟහරුවාදා හවස අහසේ බාගයක් හැංගෙන හිරු

ලබන අඟහරුවාදා (25) ශ්‍රි ලංකාවට අර්ධ සුර්යග්‍රහණයක් දැක ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවන බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා හා අභව්‍යකාශ විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ මහචාර්යය චන්දන ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එදින පස්වරුවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට එම අර්ධ සුර්යග්‍රහණය දිස්වන බව ඔහු සඳහන් කළේය

යාපනය නගරයට පස්වරු 5.27 සිට මිනිත්තු 22ක පමණ කාලයක් සහ කොළම නගරයේ පස්වරු 5.43 සිට මිනිත්තු 9ක පමණ කාලයක් අර්ධ සුර්යග්‍රහණය දිස්වන නමුත් මෙරට දකුණු දිග ප්‍රදේශවලට එම සුර්යග්‍රහණය හොදින් දිස් නොවන බව මහාචාර්යය චන්දන ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සුර්ය රශ්මිය ඉතා අඩු අවස්ථාවක අර්ධ සුර්ය ග්‍රහණය සිදුවීම හේතුවෙන් පියවි ඇසින් එය නැරඹීමේ හැකියාව පවතින බවත් සුර්යග්‍රහණයක් යළි ශ්‍රී ලංකාවට දිස්වන්නේ තවත් වසර 5කින් පසුව බවද මහාචාර්යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙම සූර්යග්‍රහණය ශ්‍රි ලංකාවට පස්වරු 5.39 සිට 5.48 දක්වා කාලය තුල දර්ශනය වන බව ඒ සම්බන්ධ වෙබ් අඩවි වාර්තා කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *