අග්බෝට ප්‍රතිකාර කිරිම සදහා විදේශීය විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් මෙරටට

බඳින ලද තුවක්කුවක් පත්තු වීම හේතුවෙන් වම්පස ඉදිරි පාදය ආබාධිතව සිටින අග්බෝ ඇතාට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා විදේශීය විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් මෙරටට ගෙන්වීමට කටයුතු කරන බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පසුගියදා අධ්‍යක්ෂ වනජීවි සෞඛ්‍යය පශු වෛද්‍ය තාරක ප්‍රසාද් මහතා ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පශු වෛද්‍ය කණ්ඩායමේ ද සහාය ඇතිව නැවත වරක් ඇතා නිද්‍රාවට ලක් කර ප්‍රතිකාර කරනු ලැබුවා

එහිදී රුධිර සාම්පල ලබා ගැනීමත් ආබාධිත පාදයේ එක්ස්කිරණ ලබා ගැනීම සහ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබාදීම සිදු කර තිබේ.

වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දිගින් දිගටම ප්‍රතිකාර සිදු කරනු ලබන බවත් ඇතාට මෙතෙක් කළ ප්‍රතිකාර සාර්ථක බව පෙනී ගියත් ආසාදිත තත්ත්වය තවදුරටත් පවතින බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඇතාට අවශ්‍ය ආහාර සහ ජලය වනජීවී නිලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව ලබාදෙමින් ඇතාගේ හැසිරීම පිළිබඳව නිරතුරුව නිරීක්ෂණය කරන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

Leave a Reply