අගය එකතු කළ කුරුඳු රටට ඩොලර් ගෙනෙන ඉල්ලමක්

අපනයන බෝගයක් ලෙස කුරුඳු අපනයනය කිරීම වෙනුවට අගය එකතු කළ කුරුඳු නිෂ්පාදන ලෙස කුරුඳු අපනයනය කිරීම හරහා විශාල විදේශ විනිමයක් මෙන්ම නව වෙළෙඳපළක් ද නිර්මාණය කරගත හැකි බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ මඟපෙන්වීමෙන් සිදුකළ කුරුඳු ආශ්‍රිත අගය එක්කළ නිෂ්පාදන සිදුකරන අපනයනකරුවන් මේ වන විටත් තම අපනයන ක්‍රියාවලිය සාර්ථකත්වයට පත්කරගෙන ඇති අතර ඔවුන් විසින් වාර්ෂිකව කුරුඳු කිලෝ ලක්ෂ හතළිහක් පමණ අපනයනය කර ඩොලර් මිලියන විසිපහත් තිහත් අතර ආදායමක් මෙරට ආර්ථිකයට ලබාදෙයි.

රසකාරකයක් සහ ආහාර කල් තබාගැනීමේ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස මෙන්ම රූපලාවණ්‍ය සත්කාර අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස බහුලව කුරුඳු භාවිත වන නමුත් මේ වන විට ඒ ආශ්‍රිතව සිදුකර ඇති අගය එක්කළ නිෂ්පාදන බොහොමයක් විදෙස් වෙළෙඳපළ වෙත අපනයනය කරයි. උතුරු ඇමරිකානු රටවල්, දකුණු ඇමරිකානු රටවල්වලට මෙන්ම යුරෝපීය රටවල් බොහොමයකටම මේ වන විටත් කුරුඳු නිෂ්පාදන අපනයනය කරන අතර මේ අතරින් සිලෝන් සිනමන් ටී ලෙස හඳුන්වනු ලබන කුරුඳු තේ සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් නිර්මාණය වී තිබේ.

මීට අමතරව කුරුඳු තෙල්, කුරුඳු කුඩු, රූපලාවණ්‍ය ද්‍රව්‍ය කුරුඳු යොදා ගනිමින් නිෂ්පාදනය කරන අතර එවැනි නිෂ්පාදකයන් හට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය සහය දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.

Leave a Reply